Vi växer och söker både juniora och seniora managementkonsulter

Stimo är ett expansivt bolag med huvudkontor i Piteå och med Norr- och Västerbotten som bas. Vi är bland annat djupt involverade i den pågående gröna omställningen där norra Sverige har utmärkt sig som en ytterst viktig region. Stimo är inblandade i flertalet projekt och uppdrag där kompetens inom samhällsomställningsfrågor såväl som inom energiområdet med övergripande systemperspektiv är väsentligt. Ett signum för Stimo är vårt teambaserade arbetsätt där varje uppdrag har en ansvarig konsult med ett övergripande ansvar för uppdraget som tillsammans med en eller flera kollegor driver uppdraget framåt.

Rollen som junior managementkonsult
Som junior managementkonsult hososs har du nyligen tagit universitetsexamen med inriktning inom samhällsvetenskapligt,tekniskt och/eller ekonomiska fältet och längtar efter att snabbt komma in i meningsfullaoch utvecklande arbetsuppgifter. Du kan också ha arbetat ett par år och viljautvecklas vidare tillsammans med oss. Som junior managementkonsult på Stimokommer du i första hand att arbeta tillsammans i team med någon av våra erfarnakonsulter i olika projekt och uppdrag. Successivt kommer du sedan att leda egnauppdrag. För att trivas i rollen ska du vara driven, engagerad och noggrann.

Rollen som senior konsult
Som senior konsult på Stimo har du enrelevant akademisk examen och erfarenhet av att arbeta medutvecklingsverksamhet, projektledning eller ledande funktion. Du kommer attdriva såväl egna uppdrag som ingå i team där någon av dina kollegor har detövergripande ansvaret. Som ny medarbetare kommer du att bli involverad i mångaolika typer av uppdrag som STIMO åtar sig. Vi är ett expansivt bolag och harstora möjligheter att anpassa tjänsten efter din profil och erfarenhet.

Uppdragen består i huvudsak av:

Process- och projektledning av uppdrag som hanterar komplex verksamhetsutveckling.

Utredningar och analyser för att utifrån nuläge och omvärld identifiera nyckelfaktorer inför förändringsarbeten av olika slag.

Chefstöd och ”bollplank”.

Vad erbjuds?
– Att vara med på en oerhört spännande resa! Aktuell tjänst avser heltid,tillsvidare, med månadslön och placeringsort i Piteå. Resor i tjänsten kommeratt förekomma varför körkort och tillgång till bil är en förutsättning.Tillträde kommer vi överens om.

Låter det spännande?
Vänligen lämna in ditt personliga brev och CV via mejl (robert.bergvall@stimo.se). Vi jobbarmed löpande rekrytering och lägger stor vikt vid din personlighet. Tveka inteatt lämna in din ansökan. Dock senast 2023-11-22.